CRI Online
 

Z

GMT+08:00 || 2009-05-12 18:04:18        cri

zhēn

u

uadj. ŦXƹꪺFTG

1: (صفت) واقعی؛ حقیقی؛ صحیح:

u~|uz

  دانش و توانایی واقعی | حقیقت

oiOduUTC

این صد درصد حقیقت است.

vadv. TFbG

2:(قید) حقیقتا؛ واقعا:

un

واقعا خوب است.

u}G

واقعا زیبا است.

A~younC

شما واقعا خوب به زبان چینی حرف می زنید.

wn. ƪˡG

3:(اسم)  اصل چیزی:

ǯu

نمابر، فاکس

gu

تمثال کشیدن

L}FǯuC

او دستگاه نمابر را روشن کرد.
zhēnɡ

n. AA@˪Ĥ@ӤG

(اسم)  اولین ماه سال کشاورزی به تقویم  چین:

نام اولین ماه تقویم کشاورزی چین

@Os~C

روز اول اولین ماه به تقویم کشاورزی چین آغاز سال نوی چینی است.

نک. zhènɡ  ص 463

zhènɡ

uadj. mbG

1:(صفت) چیزی که در وسط قرار است:

اتاق های اصلی

ӤEC

عکس ها را راست به  دیوار آویختن.

FC

راست نشستن.

vadj. DnF@D骺G

2:(صفت) عمده، اصلی؛ قسمت عمده:

نسخه اصلی، نسخه مادر

D

موضوع  اصلی

б

پروفسور

LOӥC

او وزیر است.

wadj. FG

3:(صفت) درستکار؛ مشروع:

مشروع

LHܥC

او یک آدمی درستکار است.

xadv. ܰʧ@bi椤:

4: (قید) عملیات در حال انجام بودن:

LbWҩOC

او در حال تدریس است.

~䥿UBOC

بیرون دارد باران می بارد.

ڥݮѩOC

من دارم کتاب می خوانم.

yadv. nFnG

5:(قید)  در همان وقت؛ به موقع:

n

به موقع، کاملا درست

XAN

همان طور که دلت می خواهد.

AuXAC

بلندی این لباس خیلی مناسب است.

zadj. FDnϥΪ@G

6:(صفت)  نمای چیزی، ظاهر چیزی:

نمای چیزی

Ϩ⭱

طرف رویی و زیرین چیزی

ȪC

روی کاغذ نسبتا صاف است.

zhènɡ

uv. ΨƹMDzӪα_uG

1:(فعل)  با ارایه واقعیت، درستی و یا دلایل قضاوت را اثبات کردن:

بیان و اثبات کردن با ارایه دلایل

ҹ

تایید کردن

LiHҩoOuꪺC

او می تواند حقیقت این امر را تایید کند.

vn. ̾ڡF_ҩ@ΪHΨƪG

2:(اسم)  آدم یا چیزی که می تواند نقش شاهد را ایفا کند:

H

شاهد

گواه مادی

oOڪǥC

این کارت دانشجویی من است.
zhènɡF

un. FvG

1:(اسم)  امور سیاسی؛ سیاست:

F

سیاست

F

دولت

F

امور دولت

vn. FDު~ȡG

2:(اسم)  امور اداری دولت:

]F

وزارت دارایی

lF

اداره پست

LbFu@C

او در اداره مدنی کار می کند.

zhī

upron. NHΨơG

1:(ضمیر) جانشین کسی یا کاری شدن:

ޤL

شتابزدهی داشتن در عمل

Do

آنچه کسی دقیقا انتظارش را دارد.

LӵLC

کار بد کسی حتی بیشتر از آن حد هم رسیدن

v۷""]de^G

2: به مساوی کسری اضافه:

ua

خانه کارمندان

L_

گنج  پر ارزش

oNOL~NC

این معنی واقعی بیانش می باشد.

zhī

uv. 䴩F[_G

1:(فعل) حمایت کردن؛ نگهداری کردن:

[

بدنه

֤i

فوق العاده شاد بودن

O

نیروی جسمی کافی نداشتن

vn. q`餤XG

2:(اسم)  بخشی که از واحد کل جدا شده:

y|u

شعبه رود | خط فرعی

oO@ӤcC

این شعبه یک نهاد است.

wv. IXλG

3:(فعل)  پرداختن یا برداشتن:

X|

خرج کردن |  پول برداشتن (از حساب)

̪}ӤjFC

مخارج اخیر خیلی زیاد است.

zhī

u

uΧ@qG

1:واحد شمارش:

Ⱖnl|@c

   دو تا اردک |  یک کفش

WTpC

سه تا قایق چوبی روی دریاچه است.

vadj. ӪF֪G

2:(صفت)  تک، علیحده، منحصر به فرد؛ ناچیز:

@H

تنهایی

uy

یک حرف و دو حرف، حرف های چند

LourC

او هیچ اشاره ای به این امر نکرد.

نک. zhǐ  ص 471

zhī

n. tYت誺GG

(اسم)  مایه محتوای نوعی ماده:

G|

عصاره میوه |  آب سوپ

@Jץ

یک لیوان عصاره گوشت گاو

zhī

uv. DFFѡG

1:(فعل)  دانستن؛ آگاه بودن:

D

دانستن

L

تمام آن چه که می دانید، بگویید.

G

دانسته پرسیدن

vn. ѡG

2:(اسم) دانش:

D|

جستجوی دانش  |  دانش

wv. ϪDFϤFѡG

3:(فعل) آشنا ساختن؛ آگاه ساختن:

i

آگاه ساختن

Ҷg

بر همه معلوم است.

qja񰲪ɶC

زمان تعطیلات را به همه اطلاع برسانید.


1 2 3
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید