CRI Online
 

درس چهل و ششم دکتر رفتن

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:39:24        cri

چ: سلام بر شما. از شما دعوت می کنم به برنامه" هر روز زبان چینی" توجه فرمایید. من مجری برنامه، چن هستم.

ت: سلام بر شما. من تبریزی هستم. خانم چن، از شما تشکر می کنم که عبارت های دکتر رفتن را در درس پیشین به ما یاد دادید.

چ: خواهش می کنم. به نظرم، با تمرینات بیشتر، تسلط بهتری بر آنها خواهید داشت. بگذارید باهم موضوعات درس پیشین را مرور کنیم. عبارت اول: "你得去看醫生"

ت: 你得去看醫生。 یعنی باید تکتر بروید.

چ: 你能陪我去醫院嗎? یعنی می توانید با من بیمارستان بروید؟

ت: 你能陪我去醫院嗎?

چ: 陪我 یعنی همراهی کردن.

ت: 陪我

چ: 去醫院 یعنی بیمارستان رفتن

ت: 去醫院

چ: 你能陪我去醫院嗎? یعنی می توانید با من بیمارستان بروید؟

ت: 你能陪我去醫院嗎?

چ: 在哪兒? یعنی کجا ت: 在哪兒?

چ: 掛號 یعنی ثبت نام کردن

ت: 掛號

چ: 在哪個掛號 یعنی کجا ثبت نام کنم؟

ت: 在哪兒掛號?

چ: 一個專家號 یعنی یک کارشناس

ت: 一個專家號

چ: 挂一個專家號 یعنی می خواهم یک دکتر کارشناس ببینم.

ت: 挂一個專家號

چ: دوباره مکالمات درس پیشین را گوش می کنیم.

مکالمات:

對話一:

A:你咳嗽得這麼厲害。你得去看醫生。

B:你能陪我去醫院嗎?

A:好,沒問題。

對話二:

A:在哪兒掛號?

B:在前面的掛號處。

對話三:

A:你好。挂一個專家號。

B:挂那個大夫的?

A:內科李山大夫。

ت:این بود مکالمات درس پیشین. الان می پردازیم به عبارت های کلیدی درس امروز

近日關鍵:

你哪兒不舒服?

我頭疼。

我拉肚子。

限量一下體溫。

什麼時候開始的?


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید