CRI Online
 

درس پنجاه و یکم عیادت از بیمار

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:47:50        cri

چن: درود به شنوندگان گرامی، من چن هستم مجری برنامه هر روز زبان چینی.

تبریزی: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، این جانب تبریزی هستم در درس گذشته ما صحبتهایی درباره پرداخت هزینه پزشکی و گرفتن دارو از بیمارستان و داروخانه یاد گرفتیم.

چن: بله، قبل از هر چیز موضوعات درس گذشته را مرور می کنیم.

"請您先去交費。"

تبریزی: 請您先去交費。

چن: "先去交費",اول هزینه دارو را پرداخت کنید.

تبریزی: 先去交費。

چن: "請您先去交費。"

تبریزی: "請您先去交費。",اول هزینه دارو را پرداخت کنید.

چن: پس از پرداخت هزینه می توانید دارو را بگیرید. می توانید بگویید: "大夫,取藥。"

تبریزی: 大夫,取藥。

چن: "大夫",دکتر.

تبریزی: 大夫。

چن: "取藥",گرفتن دارو.

تبریزی: 取藥。

چن: "這一瓶是外用的。"این بطری دارو برای استعمال خارجی است.( for external use)

تبریزی: 這一瓶是外用的。

چن: "一瓶",یک بطری.

تبریزی: 一瓶。

چن: "外用的",برای استعمال خارجی.

تبریزی: 外用的。

چن: "您別弄錯了。"مواظب باشید اشتباه نکنید.

تبریزی: 您別弄錯了。

چن: "別弄錯了",اشتباه نکنید.

تبریزی: 別弄錯了。

چن: حال به مکالمات درس گذشته گوش کنیم.

完整對話:

對話一:

A: 請您先去交費。

B: 好的,謝謝。

對話二:

B: 大夫,取藥。

A: 請把藥方給我。

對話三:

A: 這一瓶是外用的。

B: 好的,我知道了。

對話四:

A: 這一瓶是內服的。您別弄錯了。

B: 好的。謝謝!

تبریزی: مروری بود بر درس گذشته ، اینک به کلیدهای امروز توجه کنید.

今日關鍵:

你好點兒了嗎?

在醫院堹u沒意思。

你這個星期能出院嗎?

祝你早日恢復健康。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید