CRI Online
 

درس شصت و چهارم در موزه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:58:08        cri

ت: از ماه مارس سال 2008 بسیاری موزه های پکن به رایگان به روی بازدید کنندگان باز شد. من خواهم به دیدن این موزه ها بروم . آیا می توانید برخی کلمات و جملات مربوط را به من یاد بدهید؟

چ : اشکالی ندارد. قبل از همه شما باید بدانید که "عکس گرفتن در آنجا ممنوع است یا نه؟" این جمله به زبان چینی باید چطور گفته شود؟

چ: تو می توانی بگویی: 這兒可以拍照嗎?

ت: 這兒可以拍照嗎?

چ: 這兒اینجا

ت : 這兒

چ: 可以امکان داشتن

ت : 可以

چ: 拍照 عکس گرفتن ؛ عکسبرداری

ت : 拍照

چ: 嗎 واژه استفهامی معمولا در آخر جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

ت: 嗎

چ: 這兒可以拍照嗎?

ت: 這兒可以拍照嗎?آیا می توانم دراینجا عکس بگیرم ؟ یا عکسبرداری در اینجا ممنوع است یا نه؟"

گفت و گوی اول

A:這兒可以拍照嗎?

B:可以,但是請不要使用閃光燈。

ت: خانم چن ، جواب این جمله چیست؟ من تنها معنای 可以 را می دانم یعنی "امکان داشتن " اما کلمات دیگر را نمی توانم متوجه شوم.

چ: خوب ، من برای شما توضیح می دهم. 請不要使用閃光燈。 "لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکید."

ت : 請不要使用閃光燈

چ: 請 لظفاً

ت : 請

چ: 不要 "نکن ، نکردن"

ت: 不要

چ: 使用 استفاده کردن

ت: 使用

چ: 閃光燈 فلاش عکاسی

ت: 閃光燈

چ: 請不要使用閃光燈。

ت: 請不要使用閃光燈。 "لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکنید."

گفت و گوی اول

A:這兒可以拍照嗎?

B:可以,但是請不要使用閃光燈。

چ:راستی ، در موزه ها مترجم و مفسر هم هست. می توانی این طور بپرسی: 有解說員嗎? "آیا مفسر دارید ؟"

ت: 有解說員嗎?

چ: 有 یعنی هست ، داشتن

ت: 有

چ: 解說員 مفسر

ت: 解說員

چ: 有解說員嗎?

ت: 有解說員嗎? آیا مفسر دارید ؟


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید