CRI Online
 

درس شصت و چهارم در موزه

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:58:08        cri

گفت و گوی دوم

A:有解說員嗎?

B:有,每半小時一次。

ت: من یک سوال دیگر دارم. می خواهم بدانم : آیا اخیرا نمایشگاه های جدید دیگری هم باز شده است؟

چ: باشه ، این خیلی ساده است. می توانی بپرسی: 最近還有什麼新展覽?

ت: 最近還有什麼新展覽?

چ: 最近 اخیرا ؛ این روزها

ت: 最近

چ: 還 هم ؛ نیز

ت : 還

چ: 有 هست ؛ دارد

ت: 有

چ: 什麼 "چه "

ت:什麼

چ: 新یعنی جدید ؛ نوین

ت: 新

چ: 展覽 نمایش ؛ نمایشگاه

ت: 展覽

چ: 最近還有什麼新展覽?

ت: 最近還有什麼新展覽? این روزها نمایش های جدید دیگری هم دارید ؟

گفت و گوی سوم

َA:最近還有什麼新展覽?

B:您可以瀏覽我們博物館的網站。

چ: حال باهم گفت و گوهای امروز را دوره می کنیم. 這兒可以拍照嗎?

ت: 這兒可以拍照嗎?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟ یا عکسبرداری در اینجا ممنوع است یا نه؟"

چ: 這兒اینجا

ت : 這兒

چ: 可以ممکنه

ت : 可以

چ: 拍照 عکس گرفتن ؛ عکسبرداری

ت : 拍照

چ: 嗎 واژه استفهامی معمولا در آخر جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

ت: 嗎

چ: 這兒可以拍照嗎?

ت: 這兒可以拍照嗎?آیا می توانم در این اینجا عکس بگیرم ؟

چ: 請不要使用閃光燈

ت : 請不要使用閃光燈"لطفا از فلاش عکاسی استفاده نکید."

چ: 請不要

ت : 請不要 این کار را نکنید

چ: 使用閃光燈

ت: 閃光燈使用از فلاش عکاسی استفاده نکن .


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید