CRI Online

بانوی ایرانی در ورای پنجره شرق

GMT+08:00 || 2015-01-27 18:59:53        cri

زنان در طول تاریخ، آفرینشگر رخدادهای بزرگ و تحولات شگرف بوده اند. آنان توانسته اند در کنار مدیریت منزل و پروش فرزندان، به فعالیت های اجتماعی نیز بپردازند.

زنان شرقی که در سراسر تاریخ برفرازو نشیب آسیا همواره منشاء سعادت و نیکویی بوده اند، توانسته اند با حفظ نقش نجیبانه خود در مدیریت منزل، در اقتصاد وفرهنگ جوامع خود هم تاثیر گذار باشند. نمونه یکی از زنان آسیایی و ایرانی، بانویی است که مهم ترین ویژگی او، شادابی، امیدواری ، نوآوری و پویندگیست. این بانوی موفق ایرانی مقیم چین، "آزاده باقری" از اساتید و پژوهشگران آموزش زبان چینی است، که به گوشه ای از تلاش های خستگی ناپذیر او نظری می افکنیم.

او درباره کشور چین می گوید: در یک برهه، نقش چین در اقتصاد دنیا بسیار چشمگیر شد و در بازده زمانی خیلی کوتاه ناگهان به جایی رسید که نظر جهانیان، از دولت ها و حکومت ها را به سوی خود جلب کرد. دلیل عمده دیگر آن مهاجرت چینی ها به خارج از مرزهای چین بود که حالا بیش از 40 میلیون چینی در خارج از مرزهای این کشور زندگی می کنند. در واقع چین پس از دوره سیاست درهای باز، تصمیم گرفت تا با قدرت های اول برابری کند، بنابراین سرمایه گذاری های بسیار در داخل کشور انجام داده و همچنین به جذب سرمایه های خارجی پرداخت.

از نظر باقری، تنها مطالعه درباره زبان این کشور برای هر شخصی کشش و جذابیت دارد، او با باور به این که برای آشنایی با فرهنگ یک کشور باید در گام نخست زبان آن ملت را فرا گرفت، می گوید: وقتی شما زبان یک کشور را می آموزید، ناخودآگاه با فرهنگ آن کشور بیشتر آشنا &