CRI Online

داستان عشق پسر ایرانی با دختر آمریکایی

GMT+08:00 || 2015-06-26 16:41:08        cri

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست  آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست  هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

عشق حد و مرز نمی‌شناسد. دشمنی سرش نمی‌شود. فقیر و غنی در برابرش یکسانند. قوم و قبیله و کشور و سرزمین در عشق معنا ندارند. در هر زبانی زیباترین واژه‌ها برایتوصیف عشق به کار می‌روند اما عشق در حصار واژه‌ها نمی‌گنجد؛ عشق زبان خودش را دارد و به زبان خودش حرف می‌زند. زبانی که عشاق فراوانی از ابتدای تاریخ به آن سخن گفته‌اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید