CRI Online

اجرای قانون تامین خدمات فرهنگ عمومی در چین

GMT+08:00 || 2017-02-03 15:34:34        cri

در تعطیلات عید بهار که به تازگی به پایان رسید، بازدید از موزه ها، گالری‌های هنری و لذت از تماشای آثار هنری و فرهنگی گزینه بسیاری از مردم چین بود. خواندن کتاب در کتابخانه، خیابان ها و خانه یا ورزش در پارک نیز بخشی از زندگی روزمره مردم چین است. برای تامین بهره‌برداری مردم شهرها و روستاها از خدمات فرهنگ عمومی، قانون تامین خدمات فرهنگ عمومی چین از اول مارس رسما اجرا می شود.

جو بینگ مدیر دفتر فرهنگی کمیسیون آموزش، علوم، فرهنگ و بهداشت مجلس ملی نمایندگان خلق چین خاطر نشان کرد، اجرای این قانون بیش از پیش ضمن تقویت نقش دولت، تسریع رشد استانداردها، برابر شدن خدمات فرهنگی، خدمات فرهنگی سیستماتیک، نظامندی و برابر را در اختیار مردم سراسر کشور می گذارد. وی گفت: زمینه مهم خدمات فرهنگ عمومی، برابری خدمات است. در قانون تامین خدمات فرهنگ عمومی قید شده است که کشور باید به مناطق اقلیت نشین، دورافتاده و فقیر در فراهم کردن خدمات فرهنگی کمک کند و خدمات فرهنگی ویژه ای را در اختیار گروه‌های مختلف بویژه، نواجوانان، سالمندان، معلولان تنظیم کند.

در حال حاضر سیستم خدمات فرهنگ عمومی چین با یک مشکل برجسته‌ای مواجه است. کارهای خدمات فرهنگی با توجه به اینکه توسط ادارات مختلف انجام شود، پراکنده بوده و برای حل این مشکل، لو شو گانگ وزیر فرهنگ چین گفت، گروه هماهنگ کننده ایجاد سیستم خدمات فرهنگ عمومی متشکل از وزارت فرهنگ، وزارت تبلیغات، اداره چاپ و نشر و، وزارت داریی و کمیته توسعه و اصلاحات، کارهای ادارت مختلف را هماهنگ می کند. وی گفت: یکی از وظایف مهم این گروه، جمع آوری منابع طرف ها است. ما نیز منحصرا سندی درباره ایجاد مرکز خدمات فرهنگی در روستاها منتشر کردیم که کارهای تبلیغات فرهنگی، آموزش و پرورش اعضای حزب، ورزش و بدن سازی به کارهای این مرکز واگذاری شود.

اکنون سیستم خدمات فرهنگی در شش درجه تاسیس شده است. دو سوم از روستاهای چین دارای مرکز خدمات فرهنگی بوده و هر روستا و واحد مسکونی ایستگاه فرهنگی دارد و هر روستا و شهر دارای کتابخانه و موزه فرهنگی است. ولی با این وجود، عدم تعادل توسعه خدمات فرهنگی در چین نیز جدی است. اولویت کارهای بعدی تامین بهره مند شدن همه مردم از خدمات فرهنگی است. وی گفت: برای نمونه، اکنون ما در کتابخانه به آسانی می توانیم خدمات کتاب خوانی داشته باشیم. ولی برای بیش از 7 میلیون نفر از نابینایان، خواندن کتاب چندان آسان نیست. در بیشتر کتابخانه ها بخش ویژه‌ای برای نابینایان ایجاد نشده و از همین رو وظایف دوم ما، ارتقای کیفیت و کارایی خدمات فرهنگی است.

تحلیلگران خاطر نشان کردند، توسعه خدمات فرهنگی به تلاش های مشترک محافل مختلف جامعه نیاز دارد. قانون تامین خدمات فرهنگ عمومی که از اول مارس اجرا می شود، مردم و سازمان های اجتماعی را به شرکت در خدمات فرهنگی تشویق می ��ند که ضمانت قانونی برای شرکت نیروهای اجتماعی در خدمات فرهنگی را فراهم کرده است.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید