CRI Online

کره شمالی تقویت تحریم‌های بانکداری آمریکا علیه این کشور را محکوم کرد

GMT+08:00 || 2017-03-30 16:13:12        cri

براساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی در روز 29 مارس (9 فروردین) سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی تقویت تحریم‌های بانکداری آمریکا علیه این کشور را محکوم کرد.

این سخنگو همین روز اظهار کرد، آمریکا با در پیش گرفتن اقداماتی مبادلات بانکداری کره شمالی با کشورهای دیگر را قطع کرده و از ارگان‌های مربوط خواست تا اقدامات منع سرویس مخابرات بانکداری علیه بانک‌های کره شمالی را در پیش گیرند. مجلس نمایندگان آمریکا تقویت تحریم‌ها علیه بانک‌ها و موسسات کشورهای دیگر در مبادله با کره شمالی را مطرح کرد.

این سخنگو افزود، اقدام آمریکا با هدف تقویت تحریم‌ها و فشارها علیه کره شمالی در جهان، ناقض قانون بین المللی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید