CRI Online

قانون‎مند کردن پرداخت‎هایی انجام شده با کدها

GMT+08:00 || 2017-12-29 15:03:24        cri

بانک خلق چین روز چهارشنبه برنامه‎های خود برای قانون‎مند کردن پرداخت‎هایی انجام شده با کدهای پاسخ سریع یا همان کیوآر که با خطرات بالا همراه است اعلام کرد.

بنا بر این برنامه ها مؤسسات ارائه کننده‎ی خدمات پرداخت از این پس باید برای استفاده از پرداخت‎هایی که با بارکد انجام می‎شود مجوز بگیرند.

بانک‎ها و مؤسسات ارائه‎‏کننده‎ی خدمات پرداخت غیربانکی هر دو باید انتقال‎های مالی بارکدی خود را از طریق بانک خلق و یا مراکز قانونی دیگر انجام دهند.

این مؤسسات همچنین باید برای جلوگیری از لو رفتن اطلاعات، سیستم‎های امنیتی خود را بهبود بخشند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید