CRI Online

زایمان سه قلوها در طول سه روز

GMT+08:00 || 2018-01-03 14:45:16        cri

پزشکان بیمارستانی در "چنگ دو"، استان "سی چوان"، با شگفتی شاهد زایمان یک مادر بودند که در طول سه روز سه قلوهای خود را به دنیا آورد.

پزشکان قبلا توصیه کرده بودند که مادر باید یکی از نوزادان را از بین ببرد، اما او نپذیرفت و اکنون هر سه نوزاد متولد شده و در وضعیت مناسب قرار دارند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید