CRI Online

خدمات ویژه برای کودکان بیمار

GMT+08:00 || 2018-01-15 17:04:20        cri
بیمارستان کودکان هو نان برای کمک به آرامش و تسهیل بیهوشی کودکان نیازمند جراحی، از اکتبر سال گذشتۀ میلادی به آنها اجازه می دهد با خودروهای اسباب بازی به اتاق عمل بروند.

فقط روز پنجشنبه، بیش از 100 بیمار 1 تا 6 ساله از این خدمت ویژۀ بیمارستان در شهر چانگ شا استفاده کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید