CRI Online

رسیدن فضانوردی چین به صدر جهان تا سال 2050

GMT+08:00 || 2018-03-06 19:28:12        cri

گائو هون وی نماینده مجلس ملی و رئیس هئیت مدیره گروه علوم و فنون فضایی چین ششم مارس در جمع خبرنگاران گفت سطح کلی فضانوردی چین در مقایسه با کشورهای نیرومند در زمینه فضانوردی مانند آمریکا و روسیه هنوز فاصله دارد و اکنون در مرحله کلیدی از دنبال کردن تا رسیدن به یک سطح قرار دارد.

نماینده مجلس ملی چین افزود امید است فضانوردی چین در سال 2035 به سطح پیشرفته جهانی برسد و در حدود سال 2050 ممکن است در ابعاد زیادی در صدر دیگر کشورهای جهان قرار بگیرد که چنین وضعیتی با توسعه کلی کشورمان نیز همگام است.

گائو هون وی تاکید کرد پس از هیجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین فضانوردی تجاری چین دیگر تنها یک مفهوم نیست و صنعت فضانوردی که با استفاده از منابع اجتماعی و برحسب اصول بازرگانی توسعه یافته است هم‎اکنون در چین گام نهاد و امید است به پیشرفت‎های شایانی برسد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید