CRI Online

وزیر جدید فناوری چین: علوم و فنون چین سهم خود را به جهان اداء می کند

GMT+08:00 || 2018-03-19 15:01:56        cri

وانگ جی گانگ وزیر نوین علوم و فنون چین روز دوشنبه درکانال وزیران اولین اجلاس عمومیسیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: علوم و فناوری چین سهم خود را به جهان اداء می کند.

این مقام چینی گفت: کارهای علوم و فناوری باید متوجه پیشرفت علوم و فناوری و نیاز راهبردی مهم و بزرگ کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد و محیط مطلوبی ایجاد کند تا کارمندان علمی و فنی و شخصیتهای محافل مختلف دیگر هر چه بیشتر در این امور مشارکت کنند.

او افزود: وزارت علوم و فنون چین خدمات مطلوبتر، ضمانت حقوقی و سیاسی در اختیار کارمندان علوم و فناوری قرار می دهد تا آنها بتوانند تحت پشتیبانی فراوان قرار گرفته و دستاوردهای بزرگتری حاصل کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید