CRI Online

سقوط آزمایشگاه فضایی چین به زمین

GMT+08:00 || 2018-04-02 15:31:00        cri

اولین آزمایشگاه فضایی چین، موسوم به کاخ آسمان 1 (تیان گونگ - 1) روز دوشنبه ساعت 8:15 صبح وارد جو زمین شد و به گفتۀ آژانس فضاپیمایی سرنشیندار چین در مرکز اقیانوس آرام سقوط کرد.

آژانس در بیانیۀ خود اعلام کرد که بیشتر بدنۀ فضاپیما در روند سقوط سوخت و نابود شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید