CRI Online

چین و سازمان ملل کشورها را به همکاری با چین در ایستگاه فضایی دعوت کردند

GMT+08:00 || 2018-05-29 15:43:07        cri

هیات نمایندگی دائمی چین در سازمان ملل و سازمانهای دیگر بین المللی در وین و دفتر امور فضای خارجی سازمان ملل روز دو شنبه 28 مه به طور مشترک مراسم انتشار اطلاعیه فرصت همکاری بین المللی ایستگاه فضایی چین را در وین برگزار کردند و به این ترتیب رسماً همکاری بین المللی ایستگاه فضایی چین آغاز شد. چین و سازمان ملل کشورها را به شرکت فعال در همکاری با استفاده از ایستگاه فضایی چین در آینده دعوت کردند.

شی جونگ جون، نماینده دائمی چین در سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر در وین در سخنرانی خود ایدۀ همکاری بین المللی فضای خارجی مبنی بر باز بودن، صلح آمیزی بودن و معادلۀ برد- برد چین را تشریح و از شرکت کشورها در همکاری بین المللی ایستگاه فضایی چین استقبال کرد.

وی افزود: ایستگاه فضایی چین نه تنها مال چین بلکه مال جهان است. چین مایل است با ایدۀ جامعۀ مبنی بر سرنوشت مشترک بشر، ایستگاه فضایی چین را به خانۀ انسان در فضای خارج تبدیل کند.

رییس دفتر امور فضای خارجی سازمان ملل در این مراسم ضمن تقدیر از دستاوردهای عظیم چین در توسعه فضانوردی، بر آن است که پروژۀ فضانوردی سرنشیندار چین یکی از سامانمندترین و پیشرفته ترین پروژه های فضایی جهان است و منافع گسترده‌ای برای بشر ایجاد خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید