CRI Online

صنایع هوش مصنوعی در شهر شانگهای به صورت پایه ای توسعه پیدا کرده است

GMT+08:00 || 2018-07-23 15:55:31        cri

اخیرا پس از برگزاری نشست بین المللی هوش مصنوعی 2018 با دعوت 11 موسسۀ هوش مصنوعی در شانگهای، کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که در آن نسبت به توسعۀ آیندۀ صنعت هوش مصنوعی در شهر شانگهای پیشنهادهایی ارائه شد. مسؤولان خبر دادند که در حال حاضر شهر شانگهای دارای بنیان خوبی برای توسعۀ صنعت هوش مصنوعی است و محیط تشویق به نوآوری و همکاری گسترده فراهم شده است.

ظرفیت صنایع هوش مصنوعی در شهر شانگهای به حدود 70 میلیارد یوان رسیده که حدود 300 مؤسسه در این زمینه مشغول به کار و تحقیق هستند. از سوی دیگر، یک سوم از استعدادهای هوش مصنوعی کشور در این شهر جمع شده که نیروی محرکۀ مهمی برای نوآوری در توسعه هوش مصنوعی به شمار می رود و بر این اساس، شانگهای در ابعاد دیدگاه کامپیوتری، تشخیص معنایی گفتار، مهندسی مغز در جایگاه اول سراسر کشور قرار می گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید