CRI Online

برگزاری دهمین مذاکرات رهبران کشورهای بریکس

GMT+08:00 || 2018-07-27 13:58:12        cri

دهمین مذاکرات رهبران کشورهای بریکس روز پنجشنبه 4 امرداد 26 ژوئیه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد. رییس جمهوری آفریقای جنوبی ریاست این نشست را بر عهده داشت. رییسان جمهوری چین، برزیل، روسیه و هند در این نشست حضور یافتند. شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در سخنان خود گفت: کشورهای بریکس باید با توجه به شرایط کلی زمان، تعمیق روابط مشارکتی راهبردی و تحکیم چارچوب همکاری در قالب با ثباتتر، آرمان زیبای «دومین دهۀ طلایی» را به واقعیت تبدیل و همراه با هم جامعه بشری با سرنوشت مشترک را ایجاد کنند.

رهبران کشورهای مذکور در این مذاکره درباره موضوع اصلی «کشورهای بریکس در آفریقا: جستجوی رشد فراگیر و رفاه مشترک در چهارمین انقلاب صنعتی» و همکاریهای بریکس تبادل نظر کردند. طرفها «بیانیۀ ژوهانسبورگ رهبران کشورهای بریکس» را منتشر کرده و دربارۀ حفظ چندجانبه گرایی، مخالف با حمایتگرایی تجاری، راه اندازی روابط مشارکتی در انقلاب جدید صنایع کشورهای بریکس و تعمیق همکاریهای اقتصادی، تجاری، بانکداری، امنیت سیاسی و مبادلات انسانی به توافق نظر رسیدند.

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در سخنان خود در این نشست دربارۀ توسعه همکاری بریکس در آینده پیشنهاد و تاکید کرد که کشورهای بریکس با تلاشهای مشترک دنیایی حاکی از صلح پایدار، امنیت عمومی، رفاه مشترک، درهای باز و همبستگی، پاک و زیبا ایجاد کنند.

رییس جمهوری خلق چین گفت: کشورهای بریکس باید با در نظر داشتن روند بزرگ تاریخ، آرمان زیبای «دومین دهه طلایی» را به واقعیت تبدیل کنند.

او گفت: ما بایدهمکاری در زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری، مالی و بانکی و اتصال ارتباطات را تقویت کنیم و با همکاریهای عملی در چارچوب سازمان ملل، گروه بیست و سازمان تجارت جهانی با پایبندی بر سازوکار تجارت چندجانبه، پیشبرد آزادی و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری تجاری، قاطعانه با حمایتگرایی تجاری مخالفت کنیم.

شی جین پینگ عنوان کرد: پنج کشور بریکس هر کدام تمدن درخشانی دارند. همکاری این کشورها در مبادلات انسانی دورنمای تابناکی دارد. او گفت: ما باید با پایبندی بر هدف اصلی یعنی اتصال قلوب مردم، به طور گسترده مبادلات در ابعادی چون فرهنگ، آموزش، بهداشت، ورزش و گردشگری را تسهیل کنیم. چین پیشنهاد می کند با برگزاری فعالیتها و برنامه های مختلف چون نمایشگاههای مشترک، موزه، نگارخانه، کتابخانه، همکاری در صنایع نوآورانه فرهنگ، گردشگری و شهرهای مختلف را تقویت کنیم و با تبلیغ ماجراهای دلنشین بریکس، آشنایی مردم پنج کشور نسبت به یکدیگر و دوستی سنتی مردم آنها را پیوسته افزایش دهیم.

او همچنین خاطر نشان کرد: طرفهای مختلف در زمان تشکیل سازوکار بریکس جهت درستِ مسیر درهای باز و فراگیر را تعیین کردند. ایده همکاری «بریکس بعلاوه» نیز در نشست شیائو من تعیین شد. طرفها باید روابط مشارکتی نزدیکتری برقرار کنند.

او گفت: ما باید در چارچوب سازمان ملل و گروه بیست همکاریهای «بریکس بعلاوه» و منافع مشترک کشورها و بازارهای نوظهور و در حال رشد و فضای توسعۀ آنها را گسترش دهیم و با ایجاد روابط مشارکتی گسترده، سهم بزرگتری برای صلح و توسعه جهان اداء کنیم.

رهبران بریکس نیز عنوان کردند با توجه به وضعیت کنونی، کشورهای بریکس باید با تقویت همبستگی و همکاری ضمن پشتیبانی از چند جانبه گرایی به تجارت آزاد کمک کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید