CRI Online

تست کاربری فناوری نسل پنج مخابرات در انگلستان

GMT+08:00 || 2018-09-06 09:54:44        cri

دولت انگلستان 13 شهریور/ سنبله، 4 سپتامبر آغاز بهره برداری آزمایشی از فناوری نسل پنج مخابرات را در منطقه وست میدلندز آن کشور با هدف ایجاد و بهره برداری شبکه سراسری این فناوری اعلام کرد.

هزینه ایجاد شبکۀ نسل پنج مخابرات انگلستان 70 میلیون پوند برآورد شده است. وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان بودجۀ این پروژه را تأمین کرده است و همکاران محلی نیز در تأمین مالی پروژه سهم دارند.

مارگوت جیمز وزیر صنایع دیجیتال و خلاقانۀ انگلستان در این باره گفت: فناوری نسل پنج تغییرات زیادی وارد زندگی مردم انگلستان می کند.

چهار اپراتور اصلی مخابرات انگلستان در آوریل به پهنای باند مورد نیاز برای شبکۀ نسل پنج دسترسی یافتند و تا سال 2020 ارائۀ خدمات شبکۀ نسل پنج را آغاز خواهند کرد

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید