CRI Online

پارک صحرایی صنعت فتوولتائیک

GMT+08:00 || 2018-09-14 15:17:42        cri

زمین و آفتاب کافی؛ پارک صحرایی صنعت فتوولتائیک واقع در صحرای تنگر منطقۀ نینگ شیا کسب و کار زیادی مرتبط با این صنعت و تجهیزات نیروگاهی آن معرفی کرده است. این پارک صنعتی زنجیره ای از صنایع «مواد سیلیکونی + سیلیکونی + اجزاء فتوولتائیک + نیروگاه فتوولتائیک» به وجود آورده که هدف آن پایه گذاری یک درۀ سیلیکونی در صحرا است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید