CRI Online

دانشمند چینی برنده جایزه نوآوری گداخت انرژی هسته ای شد

GMT+08:00 || 2018-09-21 15:28:13        cri

وو یی شان، پژوهشگر پژوهشگاه امنیت فناوری انرژی هسته ای فرهنگستان علوم چین چندی پیش به سبب خدمات برجسته اش در فیزیک نوترون انرژی هسته ای، برنده جایزه نوآوری گداخت انرژی هسته ای (فیوژن) اروپا شد. وی نخستین دانشمند چینی و آسیایی است که برنده این جایزه می شود.

جایزه نوآوری گداخت انرژی هسته ای اروپا سال 2014 از سوی کمیته اتحادیه اروپا تاسیس شد و هر دو سال یک بار اعطا می شود. هدف از آن تحسین و تمجید دانشمندان برجسته جهانی در زمینه نوآوری گداخت است.

استاد وو یی شان، بیش از سی سال مشغول پژوهش در فیزیک نوترون انرژی هسته ای شد و در زمینه تئوری پایه ای، فناوری کلیدی و کاربرد آن به جهش رسیده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید