CRI Online

حضور لی که چیانگ در هفدهمین نشست شورای حکام رهبران دول کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

GMT+08:00 || 2018-10-13 17:08:01        cri

بعد از ظهر روز جمعه 20 مهر/ میزان، 12 اکتبر لی که چیانگ نخست وزیر چین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در هفدهمین نشست شورای حکام سران دول کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد. نخست وزیران تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و نمایندگان دول پاکستان، هند و کشورهای ناظر در این نشست شرکت کردند.

نخست وزیر چین در سخنان خود دربارۀ تقویت هماهنگی سیاسی و ارتباط، کمک به صلح و ثبات منطقه و ایفای نقش بزرگتر برای توسعۀ مشترک کشورهای عضو پیشنهادهای زیر را مطرح کرد.

نخست تعمیق همکاری امنیتی، تحکیم دیوار اعتماد توسعۀ مشترک.

دوم تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری چندجانبه و آزاد کردن نیروی بالقوه عظیم برای توسعه مشترک.

سوم پیشبرد همکاری در توان تولید بین المللی و گسترش راههای موثر برای توسعه مشترک.

چهارم ارتباط و اتصال و تقویت و تکمیل نیروی توسعه مشترک.

پنجم پرورش و تقویت رهنمود نوآوری به عنوان نیروی جدید محرکه برای توسعۀ مشترک.

ششم تحکیم پیشبرد مبادلات انسانی به عنوان پایۀ انسانی توسعه مشترک.

مقامات شرکت کننده در این نشست گفتند: با توجه به وضعیت کنونی، کشورهای منطقه به ویژه باید با تقویت وحدت و همبستگی، از روند امنیت، ثبات و توسعه منطقه مشترکا حفاظت کرده و با ارتقاء سطح تسهیلات و آزادی تجارت و سرمایه گذاری، چندجانبه گرایی و تجارت آزاد را حفظ کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید