CRI Online

بزرگترین هواپیمای دو زیست جهان

GMT+08:00 || 2018-10-24 10:55:02        cri

بزرگترین هواپیمای دو زیست جهان با نام اِ جی 600 اولین خیز و پرواز و فرودش در آب را روز شنبه 28 مهر/ میزان 1397، 20 اکتبر 2018 در جینگ من استان هو بِی انجام داد.هواپیمای اِی جی 600 ساخت شرکت ملی هواپیمایی چین که به چهار موتور توربوپراپ دبلیو جِی 6 ساخت داخل مجهز است، تقریبا به اندازۀ یک بوئینگ 737 و در خیز پرواز حداکثر 5ر53 تن وزن دارد.

این مشخصات آن را بزرگترین هواپیمای دوزیست جهان می کند و سرتر از دو مدل شین مایوا یو اس 2 ژاپن و بِریف 200 روسیه قرار می دهد.طراحی و ساخت اِی جی 600 در ژوئن 2009 به تصویب دولت مرکزی رسید. ساخت نمونه اولیه در مارس 2014 آغاز شد و در ژوئیه 2016 به پایان رسید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید