CRI Online

حسن روحانی: صادرات نفت خام ایران به خاطر تحریم ها تعلیق نمی شود

GMT+08:00 || 2018-11-06 16:40:14        cri
 

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز 5 نوامبر- 14 آبان اعلام کرد: هر چند که آمریکا تصمیم گرفته است تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران را از روز 5 نوامبر اجرا کند، اما تهران همچنان به صادرات نفت خام و فروش آن در بازار جهانی ادامه می دهد.

به گزارش رسانه های ملی ایران، رییس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تهران در فعالیتی عنوان کرد: ایران با روشی مناسب تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا را دور می زنیم. هر چند که آمریکا به کشورهای وارد کننده مربوط اجازه واردات نفت ایران را ندهد، تهران همچنان توانایی صادرات نفت خام به بازار جهانی را دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید