CRI Online

بازدید شی جین پینگ از شهر شانگهای

GMT+08:00 || 2018-11-07 21:02:26        cri
 

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری خلق چین در روزهای 15 و 16 آبان/ عقرب، 6 و 7 نوامبر پس از حضور در فعالیتهای مربوط به نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین، از مؤسسات، مجموعه های مسکن، مرکز مدیریت مجتمع ترابری شهر، پارک علوم و فناوری برتر شهر شانگهای بازدید کرد.

او تاکید کرد: باید با پایبندی بر هدایت اندیشۀ سوسیالیم با ویژگی چین در عصر جدید، برنامه ریزی کمیتۀ مرکزی حزب و عزم راسخ اصلاحات و درهای باز، سازندگی سازوکار اقتصاد مدرنیزاسیون را تسریع و با ارتقاء توان و نیروی رقابتی شهر، برای اصلاحات کل کشور خدمات مطلوبتر و بهتری فراهم کرد.

او از بنای مرکز شانگهای که 632 متر ارتفاع دارد و بلندترین ساختمان چین است دیدن کرد و درخواست کرد که این مرکز به الگوی پروژه های سبز، هوشمند و برجسته در جهان تبدیل شود.

رییس جمهوری خلق چین همچنین دربارۀ سازندگی شانگهای پنج درخواست را مطرح کرد.

اول خدمت به وضعیت کلی اصلاحات و توسعۀ کشور، دوم پیشبر توسعۀ اقتصادی با کیفیت بالا، سوم پیشبرد و گسترده شدن سیاست اصلاحات و درهای باز، چهارم تعمیق نوآوری در مدیریت جامعه، پنجم ارتقاء سطح و کیفیت سازندگی حزب.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید