CRI Online

تاکسیهای بی راننده وارد خیابان‌های گوانگ جوئو شد

GMT+08:00 || 2018-11-07 16:25:35        cri

تاکسیهای بی راننده وارد خیابانهای گوانگ جوئو شدند. مسافران می توانند این تاکسیها را با استفاده از برنامه ای در گوشی هوشمند خود سفارش دهند. طی دورۀ آزمایشی این خدمت جدید، هر خودرو یک سرپرست ایمنی در صندلی راننده خواهد داشت که می تواند در صورت بروز مشکل، مهار خودرو را به دست گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید