CRI Online

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره همکاری چین با آفریقا

GMT+08:00 || 2018-12-14 20:08:03        cri

سخنگوی وزارت خارجه چین 23 آذر/ قوس، 14 دسامبر در کنفرانس خبری تایید کرد چین همواره با درهای باز به همکاری با جهان و آمریکا نگاه می کند و از سرمایه گذاری جامعه جهانی در تاسیسات زیربنایی آفریقا استقبال و از توسعۀ آفریقا پشتیبانی می کند.

دستیار رییس جمهور آمریکا در امور امنیت کشور چندی پیش در سخنان خود راهبرد جدید آمریکا در قبال آفریقا را اعلام کرد و چین و روسیه را به «غارت» آفریقا و تهدید جدی امنیت آمریکا متهم کرد. لو کانگ دربارۀ ادعای این مقام آمریکایی گفت: چین همواره با دیدگاه باز با همکاری با جهان و آفریقا نگاه می کند و از سرمایه گذاری جامعه جهانی در تاسیسات زیربنایی آفریقا بر پایه احترام به این منطقه استقبال و از توسعه آفریقا پشتیبانی می کند. در عین همکاری باید به تمایل آفریقا احترام گذاشته شود و ضمن انطباق با نیاز آفریقا، منوط به هیچ پیش شرط سیاسی یا دخالت در امور داخلی آفریقا نباشد. همکاریهای چین و آفریقا به طور چشمگیری توسعۀ آفریقا را پیش برده و سود واقعی برای مردم آفریقا فراهم کرده است که مورد تقدیر عموم مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفته است.

او افزود: بسیاری رهبران کشورهای آفریقایی به روشنی اعلام کرده اند که کشورهایشان منتظر توسعه هستند و به هزینه و سرمایه نیاز دارند و تمایل به همکاری دارند. حمایت و کمک چین بدون هیچ پیش شرط سیاسی و دخالت در امور داخلی آنها بوده است. آنها از چین استقبال و قدردانی می کنند و چین را به عنوان شریکی قابل اعتماد برای رستاخیز و توسعه آفریقا می دانند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید