CRI Online

انتقاد چین از ادعای جان بولتون درباره فعالیت چین در آفریقا

GMT+08:00 || 2018-12-15 18:35:08        cri

لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 14 دسامبر در نشست خبری در واکنش به سخنان اخیر جان بولتون دستیار رییس جمهوری آمریکا در امور امنیتی مبنی بر اینکه فعالیت تجاری چین و روسیه در آفریقا توأم با فساد است، گفت: حمایت از صلح و توسعه آفریقا وظیفۀ مشترک جامعه جهانی است. چین همواره درباره همکاری جامعه جهانی با آفریقا برخورد باز داشته و از افزایش سرمایه گذاری همۀ اعضاء جامعه جهانی در آفریقا بر اساس احترام به این قاره استقبال کرده است. چین بر آن است که همکاری باید با احترام کامل به تمایل آفریقا و برای پاسخگویی به تقاضای آفریقا صورت گرفته و نباید در امور داخلی آفریقا دخالت شود یا منوط به پیش شرط سیاسی باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین دربارۀ همکاری با آفریقا همواره به تقاضای کشورهای این قاره صحبت کرده است. برای نمونه صنعتی شدن یا مدرن سازی کشاورزی در آفریقا. اما مقامات آمریکا هر بار که به آفریقا اشاره می کنند، همیشه درباره منافع آمریکا و تقاضا و نیاز خود صحبت کرده اند. این که کدام طرف برای آفریقا رفاه ایجاد کرده و کدام طرف اهداف مغرضانه دارد، برای مردم جهان معلوم است.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر ادامه توسعه دوستی و همکاری با منافع متقابل با آفریقا تأکید کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید