CRI Online

افزایش پروازهای سه شرکت هواپیمایی بزرگ چین برای تضمین جا به جایی مسافران در سال نو

GMT+08:00 || 2019-01-19 17:37:22        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، جا به جایی های عید بهاره سال 2019 در روز 21 ژانویه به طور رسمی آغاز می شود. براساس پیش بینی، میزان کل ترافیک مسافری هواپیمایی در مدت زمان عید بهاره به 73 میلیون نفر بار خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته، 12 در صد افزایش می یابد.

شرکت هواپیمایی ایر چاینا برنامه دارد از 423 فروند هواپیمای خود استفاده کند که در مقایسه با دوره مشابه 4.4 در صد رشد می یابد. ایرچاینا برای 52 هزار و 131 پرواز برنامه ریزی کرده است.

شرکت هواپیمایی چین جنوبی قصد دارد، تعداد پروازهای خود را به 5 هزار و 300 پرواز برساند که در این میان، حدود 500 پرواز بین المللی و 4 هزار و 800 پرواز داخلی چین است.

با توجه به فرا رسیدن جا به جایی های عید بهاره، شرکت هواپیمایی چین شرقی نیز پی در پی تدارکات خود را تقویت می بخشد و با توجه به داده‌های بزرگ، روند سفرها را در جا به جایی های عید بهاره سال جاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر اساس پیش بینی دقیق، این شرکت هواپیمایی برنامه دارد 115 هزار پرواز انجام دهد که در مقایسه با دوره مشابه 11.9 در صد افزایش می یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید