CRI Online

سفیر جدید خلع سلاح چین: چین همواره از مسیر توسعه صلح‌آمیز پیروی می کند

GMT+08:00 || 2019-01-22 11:31:01        cri

21 ژانویه/ 1 بهمن، لی سونگ، معاون نماینده چین در دفتر سازمان ملل در ژنو و معاون نمایندگان سایر سازمان‌ها در سوییس و سفیر ویژه خلع سلاح چین در دور اول نشست خلع سلاح در سال 2019 حضور یافتند. لی سونگ در سخنرانی خود تاکید کرد: چین همواره از مسیر توسعه صلح‌آمیز پیروی می کند و هرگز به دنبال استیلاجویی، توسعه طلبی و نفود در استراتژی جغرافیایی نبوده است. تاریخ این نکته را ثابت کرده و همچنان ثابت خواهد کرد.

لی سونگ اظهار داشت: از آغاز قرن جدید، تغییرات مهمی در وضعیت بین‌‌المللی و روابط بین قدرت های بزرگ رخ داده است و جامعه انسانی به طور فزاینده به یک جامعه با سرنوشت مشترک تبدیل شده است. کشورهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه خواستار جدیدترین مفاهیم حاکمیت جهانی و نظم جهانی عادلانه تر و صحیح تر شده اند.

وی همچنین اشاره کرد: نشست خلع سلاح باید بیش از پیش به روی جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باز شود و بیش از پیش نفوذ و اثربخشی خود را تقویت بخشد؛ باید دستور کار جدید و مسایل جدید را بپذیرد و اقدامات پیشگیرانه برای توسعه فناوری های نوظهور را برای توسعه گسترده تر مورد بررسی قرار دهد و از آن دفاع کند تا کار نشست خلع سلاح با واقعیت های جدید امنیتی بین المللی و چشم انداز توسعه آن ها ادغام شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید