CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر ادامۀ تعمیق اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات

GMT+08:00 || 2019-01-23 20:43:04        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونست، رییس جمهوری، رییس کمیته نظامی مرکزی و رییس کمیته تعمیق همه جانبه اصلاحات چین بعد از ظهر روز چهارشنبه 2 بهمن/ دلو، 23 ژانویه در مقام ریاست ششمین نشست کمیته تعمیق همه جانبه اصلاحات سخنان مهمی ایراد کرد.

او تاکید کرد: سومین نشست یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست دوران تاریخی جدیدی در اصلاحات و سیاسی درهای باز و سازندگی سوسیالیسم مدرن آغاز کرد. سومین نشست هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین عصر جدید تعمیق و پیشبرد همه جانبه اصلاحات را آغاز کرده است که وضعیت نوینی برای اجرای سیاست درهای باز و اصلاحات چین ایجاد کرده است. ما باید برای رسیدن به دستاوردهای مهم در ابعاد و مرحله کلید اصلاحات در سال 2020 تلاش کرده و با از بین بردن مشکلات، پایه مهمی برای تحقق بخشیدن وظایف تعیین شده در سومین نشست هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ایجاد کنیم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید