CRI Online

چین با رانندگی در حال مستی مقابله می کند

GMT+08:00 || 2019-02-20 09:34:50        cri

به گزارش چاینا دیلی، وزارت امنیت عمومی روز دوشنبه اعلام کرد که چین برای مقابله با رانندگی در حال مستی در سراسر کشور بسیج می شود.

بنا به دستورالعمل منتشر شده از ادارۀ ترافیک وزارتخانه، بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور باید از طریق قوانین ترابری، از جمله بازرسیهای روزانه و منظم در خیابانها افزایش یابد.

دفتر ادارۀ ترابری گفت که هدف از این برنامۀ مقابلۀ یک ساله، کاستن از شمار تصادفات و تلفات ناشی از رانندگی در حال مستی است.

رانندگی در حال مستی یکی از دلایل اصلی تصادفات رانندگی در چین است. سال 2018 مجموعاً 17264 رانندۀ چینی به صورت عمری از حق رانندگی محروم شدند. مست بودن 5149 تن از آنها هنگام تصادفات شدید، محرز شده بود.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید