CRI Online

سازندگی یک کمربند- یک جاده برای کشورهای مربوط با توسعه و امید همراه است

GMT+08:00 || 2019-03-02 19:43:47        cri

گوئو آی مین، سخنگوی دومین نشست سیزدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین روز دوم مارس در پکن اظهار داشت: پیشنهاد یک کمربند- یک جاده پس از مطرح شدن مورد استقبال طرف های مختلف قرار گرفت. تا پایان سال گذشته، بیش از صد کشور و سازمان بین المللی به طور فعال از این پیشنهاد پشتیبانی کرده و در سازندگی آن شرکت کرده اند. مجموعه پروژه ها به اجرا رسیده و توسعه یافته است و به این ترتیب به رشد اقتصاد محلی کمک کرده و مورد استقبال کشورهای مربوط و ستایش جامعه جهانی قرار گرفته است.

وی روز شنبه در کنفرانس خبری دومین نشست سیزدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین این مطلب را عنوان کرد و گفت: ساخت یک کمربند- یک جاده مطرح شده از سوی چین بر همکاری های صلح آمیز، درهای باز و فراگیر، تجربیات و منافع مشترک و برد-برد پایبند است. پکن همچنین بر مشورت، سازندگی و بهره برداری مشترک اصرار دارد.

در ماه آوریل سال جاری، دومین همایش همکاری بین المللی یک کمربند- یک جاده در پکن برگزار می شود. گوئو آی مین گفت: در نقطه شروع تاریخی جدید، چین همراه با کشورهای مربوط، سازندگی یک کمربند- یک جاده را به سطح بالاتر ارتقا می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید