CRI Online

شی جین پینگ بار دیگر بر اندیشۀ توسعۀ سبز تأکید کرد

GMT+08:00 || 2019-03-08 21:01:24        cri

محیط زیست در اولویت و توسعۀ سبز اکنون راه جدید چین در پیشبرد رشد و توسعه با کیفیت بالا است.

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین روز جمعه گفت: در روستاهای چین قبل از هر چیز باید محیط خانه ها بهبود پیدا کند.

از سال 2018 میلادی به این سو، چین اقدامات بهبود و بهسازی محیط زندگی و خانۀ روستاییان را به مدت سه سال راه اندازی کرده است.

شی جین پینگ عنوان کرد باید ضمن پیشبرد این اقدامات، حفاظت از محیط زیست برای کشاورزی و پیشگیری از آلودگی روستاها را تقویت کنیم.

او افزود: ما باید شبکۀ نظارت بر محیط اماکن محصولات کشاورزی و نظام پیگیری محل اصلی تولیدات و شناسایی کیفیت را تکمیل کنیم تا مردم کشور بتوانند از محصولات کشاورزی ایمن استفاده کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید