CRI Online

پرواز کن بادباک پاندا!

GMT+08:00 || 2019-03-25 09:58:19        cri

نقاشی «پرواز کن بادباک پاندا» با موضوع حفاظت از محیط زیست اثر مشترک نمایندگان دانش‌ آموزان نوجوان چین و فرانسه روز یک شنبه 24 مارس/ 4 فروردین در پاریس به نمایش گذاشته شد.

نمایش این نقاشی با موضوع "مرور تاریخ از میان فیلم و عکس‌- داستان های دوستی چین و فرانسه" همین روز یک شنبه برگزار شد. برای درست کردن بوم این نقاشی با طول 10 متر از شصت بطری آشامیدنی بازیافتی استفاده شده است. براساس اخبار به دست آمده، این نقاشی به زادگاه بادباک چین، شهر وی‌فانگ برده می شود و توسط وارثان فرهنگی معنوی به شکل بادباک ساخته می شود. تصویر پاندا بر روی آن در فهرست آثار «مسابقه بین‌المللی طراحی نقش پاندای چین» گنجانده شده است. هنرمندان جوان چینی و فرانسوی که در این مسابقه طراحی جایزه می گیرند برای آشنایی بیشتر با پاندا به زیستگاه این حیوان در چین سفر خواهند کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید