CRI Online

معاون رییس انجمن حفاظت از محیط زیست چین: بهار حفاظت از محیط زیست چین فرا رسید

GMT+08:00 || 2019-03-27 16:55:10        cri
دو شائو جونگ در 6 فروردین/ حمل، 26مارس به عنوان معاون رییس انجمن حفاظت از محیط زیست چین انتخاب شد. دو شائو جونگ پیش از این معاون رییس و سخنگوی اداره حفاظت از محیط زیست پکن بود و همچنین در اینترنت بیش از پنج میلیون طرفدار دارد. وی در مصاحبه با خبرنگار رادیوی بین‌المللی چین گفت که در سالهای اخیر، ساخت و ساز زیست بومی چین پیشرفت مثبتی کرده و سود واقعی برای مردم فراهم کرده است. می شود گفت که بهار کار حفاظت از محیط زیست چین فرا رسیده است.

دو شائو جونگ قبلاً به عنوان شخصیت سال چین سبز انتخاب شده که عالیترین جایزۀ دولت چین در زمینۀ حفاظت از محیط زیست است. در پایان سال گذشته، وی جایزۀ توسعۀ پایدار کارلویتز آلمان را به دست آورد. این نخستین بار بود که یک کارشناس چین این جایزه را به دست می آورد.

او به عنوان شخصیت نامدار و با تجربه در زمینه حفاظت از محیط زیست چین گفت: در سالهای اخیر، چین دهها برنامۀ اصلاح مربوط به سازندگی زیست بوم تنظیم کرده و آن را به حد نصاب بی سابقه ای ارتقاء داده است.

انجمن حفاظت از محیط زیست چین یک سازمان غیرانتفاعی چین است که از اشخاص، شرکتها و مؤسسات دولتی داوطلب که به امور حفاظت از محیط زیست علاقه دارند، تشکیل شده است. دو شائو جونگ که اخیراً به عنوان معاون ریاست این انجمن انتخاب شده، گفت که در آینده اندیشۀ حفاظت از محیط زیست را بین مردم بیشتر نهادینه خواهد کرد و مردم را تشویق می کند در کار حفاظت از محیط زیست شرکت کنند.

وی گفت: مردم بیشتری را تشویق می کنیم و باید از اتفاق کوچک شروع کنیم تا شرکتها و مردم در آن شرکت کنند. همچنین باید از طرف دولت حمایت شویم. ما باید مردم را بیشتر با این سازمان مردم نهاد آشنا کنیم و نیز نقش و اندیشۀ اشاعۀ زندگی سبز و اقدامات سازمان غیرانتفاعی مردم نهاد را ایفا کنیم تا به عاملی جدی در سازندگی چین زیبا تبدیل شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید