CRI Online

نخستین گروه پروژه های همکاری بین المللی ایستگاه فضایی چین در وین اعلام شد

GMT+08:00 || 2019-06-13 15:55:39        cri

روز چهارشنبه 22 خرداد/ جوزا، 12 ژوئن، دفتر پروژۀ فضاپیمایی سرنشیندار چین و دفتر امور فضای ماوراء جو سازمان ملل در وین با برگزاری نشست مشترک خبری نتیجۀ انتخابات نخستین گروه پروژه های همکاری بین المللی ایستگاه فضایی چین را اعلام کردند.

چین و دفتر فضای ماوراء جو سازمان ملل در ماه مۀ سال 2018 با انتشار بیانیۀ مشترکی اعلام کردند: ایستگاه فضایی که چین در حال راه اندازی است، برای همۀ کشورها، سازمانها و بخشهای خصوصی باز است و فرصت برای انجام آزمایشهای علمی در ایستگاه فضایی چین برای دانشمندان مناطق مختلف جهان فراهم خواهد کرد. پس از انتشار این بیانیه، 42 نامه پیشنهاد از 27 کشور جهان برای اجرای پروژه در 9 زمینه از جمله پزشکی فضایی، فناوری فضایی، علم حیات فضایی و فناوری بیولوژیک، علم کرۀ زمین و فناوری کاربردی دریافت شد.

دفتر پروژۀ فضاپیمایی سرنشیندار چین و دفتر امور فضای ماوراء جو سازمان ملل در حدود یک سال گذشته از میان این پیشنهادها 9 پروژه ارایه شده از 23 نهاد از 17 کشور جهان را انتخاب کردند. این کشورها عبارتند از سوئیس، لهستان، آلمان، ایتالیا، نرژو، فرانسه، اسپانیا، هلند، هند، روسیه، بلژیک، کنیا، ژاپن، عربستان سعودی، چین، مکزیک و پرو.

وانگ چون سفر دایمی چین در دفتر سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی در وین گفت: چین امیدوار است با اقدامات عملی، پیام باز بودن و همکاری با منافع مشترک را به جهان ارسال کند.

قرار است ایستگاه فضایی چین تا سال 2022 میلادی راه اندازی شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید