CRI Online

شی جین پینگ: «روحیۀ شانگهای» باید ارزش محوری و اندیشۀ مشترک سازمان همکاری شانگهای تلقی شود

GMT+08:00 || 2019-06-14 19:31:00        cri

نوزدهمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز جمعه 24 خرداد/ جوزا، 14 ژوئن در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در سخنرانی خود در این نشست گفت که آراء پیشرفت، امنیت، همکاری، تمدن و مدیریت جهانی که چین در نشست سران این سازمان در چینگ دائو مطرح کرد، اندیشۀ همکاری سازمان همکاری شانگهای را غنیتر ساخته است. در حال حاضر، اوضاع بین المللی به سرعت تغییر می کند اما روند عصر که مبتنی بر تمرکز بر صلح، پیشرفت، همکاری و منافع مشترک است، بازگشت پذیر نیست. باید «روحیۀ شانگهای» را ارزش محوری و اندیشۀ مشترک سازمان همکاری شانگهای تلقی کرد و همراه با تحولات اوضاع و توسعۀ این سازمان، مضمون عصری بیشتری به آن تزریق کرد. باید اساسنامه سازمان همکاری شانگهای و اهداف و اصول تعیین شده در پیمان همکاری دوستانۀ درازمدت بین کشورهای همسایه رعایت شود تا ضمن افزایش اعتماد سیاسی و گسترش پشتیبانی از یکدیگر، شرایط مطلوبتری برای تعمیق همکاری دو جانبه و چند جانبه به وجود آید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید