CRI Online

شی جین پینگ: باید در دوستی نسلهای مردم و پیشرفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیروی پایدار تزریق شود

GMT+08:00 || 2019-06-14 19:57:02        cri

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز جمعه 24 خرداد/ جوزا، 14 ژوئن در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت: باید گنجینۀ تنوع تمدنها در منطقۀ سازمان همکاری شانگهای را غنیمت دانست و نیروی محرکۀ پایداری در دوستی نسل اندر نسل مردم و پیشرفت مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد کرد.باید همکاری در زمینه های فرهنگ، آموزش و پرورش، گردشگری، ورزش و رسانه را تعمیق کرد، تبادلات بین گروههای زنان و جوانان را نزدیکتر کرد و حضور و رضایت مردم را پیوسته افزایش داد. چین از ایجاد منطقۀ آزاد آزمایشی پزشکی بین المللی در شهر فانگ چنگ گانگ منطقه گوانگ شی چین پشتیبانی می کند و مایل است نوآوری و همکاری پزشکی در سازمان همکاری شانگهای هر چه بیشتر شود و همچنین در موقع مناسب، مجامع پزشک سنتی سازمان همکاری شانگهای را برگزار کند. همۀ طرفها باید به خوبی اسناد همکاری منطقه ای تصویب شده در این نشست سران سازمان همکاری شانگهای را به اجرا برسانند و از طریق سازماندهی گستردۀ نیروهای منطقه ای و اجتماعی، همکاری منطقه ای را به نقطۀ درخشان جدید همکاری انسانی و فرهنگی تبدیل کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید