CRI Online

تضمین صد در صد برق سبز در غرفه ها و ورزشگاههای بازیهای المپیک زمستانی پکن

GMT+08:00 || 2019-06-24 10:59:13        cri

به گزارش روزنامۀ مردم چین، روز یکشنبه 2 تیر/ سرطان، 23 ژوئن روز جهانی مسابقات المپیک بود. بنا به گزارشهای خبرنگاران از دفتر بازیهای المپیک زمستانی 2022 شعبۀ شرکت برق پکن متعلق به شبکۀ ملی برق از یکم ژوییۀ سال جاری، نخستین مجموعه از هفت ورزشگاه‌ و تأسیسات خدماتی بازیهای المپیک زمستانی 2022 پکن شامل ورزشگاه ملی (لانۀ پرنده) و مرکز ملی شنا (مکعب آبی) قبل از همه از برق سبز استفاده می کنند. در ادامه و طی مدت برگزاری مسابقات آزمایشی و رسمی بازیهای المپیک زمستانی پکن؛ برق رسانی صد در صد سبز در تمام غرفه ها و ورزشگاهها تضمین می شود.

طبق اطلاعات، تحقق پوشش کامل برق سبز در تمام غرفه ها و ورزشگاههای بازیهای المپیک زمستانی پکن، در تاریخ المپیک نیز ثبت یک نخستین محسوب می شود. مسؤول مربوط بخش طراحی و ساخت کمیتۀ سازماندهی بازیهای المپیک زمستانی پکن گفت: استفاده از برق سبز در غرفه ها و ورزشگاههای بازیهای المپیک زمستانی پکن هم اندیشۀ «برگزاری المپیک سبز» و تعهدات هنگام درخواست برگزاری بازیهای المپیک زمستانی را عملی می کند، هم از جمله آزمونهای عملی ترویج صنعت انرژی پاک چین و خدمت به سازندگی تمدن زیست محیطی محسوب می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید