CRI Online

محافل هنگ کنگ: از دولت و پلیس هنگ کنگ برای توقف خشونتها حمایت می کنیم

GMT+08:00 || 2019-08-17 18:48:08        cri

محافل مختلف منطقه اداری ویژه هنگ کنگ روزهای 15 تا 16 اوت مشترکا با صدور اعلامیه هایی از کارهای دولت و پلیس این منطقه برای جلوگیری از گسترش خشونتها حمایت و بر حافظت از صلح و شکوفایی هنگ کنگ تاکید کردند.

رانی چن، رییس گروه «هونگ لونگ» گفت: در دوران دشوار کنونی هر هنگ کنگی دارای عقل سلیم باید باصدای خود با گسترش خارج شدن کنترل اقدامات خشونت آمیز مخالفت و از حاکمیت قانونی دولت منطقۀ اداری ویژه حمایت کند تا هنگ کنگ هر چه سریعتر نظم عادی خود را باز یابد.

انجمن کل فرهنگ چین هنگ کنگ اعلام کرد: رشته اقدمات قهرآمیز با گرایش تروریستی به شدت اوضاع صلح و ثبات هنگ کنگ را تخرب کرده، ادارۀ قانونی و خط قرمز جامعه را به چالش کشیده و امنیت مالی و جانی شهروندان هنگ کنگ را در معرض تهدید قرار داده است. آنها به شدت شورشیان و هر نوع اقدام تحریک آمیز علیه قانون نظم عادی هنگ کنگ را محکوم می کنند و خواستار مبارزۀ قاطع با تروریسم و احیای هر چه زودتر نظم عادی اجتماعی هنگ هنگ می شوند.

این انجمن همچنین اعلام کرد: صادقانه از پلیس هنگ کنگ سپاسگزاری و به کار اعلای پلیس هنگ کنگ افتخار می کنیم.

آنها قاطعانه از اجرای مجدانۀ قانون توسط پلیس هنگ کنگ و تلاش آنها برای حافظت از ارزش اصلی اداری قانونی این منطقه به منظور برقراری و تأمین نظم عادی اجتماعی و امنیت مالی و جانی شهروندان ابراز پشتیبانی کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید