CRI Online

تغییرات پس از اقدامات فقرزدایی

GMT+08:00 || 2019-08-19 19:30:23        cri

از بیش از سی سال پیش هنگامی که دهکده های شهر گویوان در منطقه خودمختار قوم هویی نینگ شیا یکی پس از دیگری زیر نظر فعالیت های مربوط فقرزدایی قرار گرفتند، حال و هوایشان نیز دستخوش دگرگونی های کوچک و بزرگ شد و الگوی مصرفی مردم نیز تغییرات بسیار یافت که این ها همه نیاز به کنترل و بررسی و حل کردن مشکلات احتمالی داشت. بنابراین مشاغل و نهادهای مختلف ایجاد شد، از جمله این ها دفتر دولت محلی دهکده یه جیا است. این دفتر برای این که از مسایل روستا و روستاییان باخبر شود شرایطی ایجاد کرد، از جمله، ارتباط با همه افراد از طریق سیستم ویژه طراحی شده برای آگاهی از وضعيت محلی ها که می تواند شرایط افراد را مورد بررسی قرارداده و مبلغ موردنظر را به حساب کاربران منتقل کند. این دفتر همچنین برای این که تک تک مردم با مسوولین محلی در تماس باشند ابتکاراتی را به کار گرفت، از جمله ایجاد سوپرمارکتی که خرید از آن از طریق امتیازاتی است که مشتری ها به دست آورده اند. به طور مثال حضور در جلسات گفت و گو و مشورت این دفتر، دارای چند امتیاز است که اگر ساکنین تعداد دفعات بیشتر در جلسات شرکت کنند امتیاز خرید بیشتری به دست می آورند. به گفته مسوول این دفتر این ابتکار در حضور و شرکت مردم در جلسات ارتباطی تشویق کننده بوده است.

و اما، تغییرات بزرگ در الگوی مصرف، ضایعاتی را نیز به دنبال دارد. مقدار نخاله های بازیافتی که با تغییر شکل مصرف فراوان شده است اگر در دشت و کوهستان رها شود آسیب بسیار به محیط زیست وارد خواهد کرد. در این راستا تدابیری اندیشیده شد، از جمله ایجاد کارگاه فقرزدایی با تولید لوازم بازی در پارک ها و مجسمه های شخصیت های کارتونی. این کارگاه با استفاده از ضایعات انواع وسایل نقلیه به ویژه تایر در ابعاد مختلف و دیگر لوازم بازیافتی به تولید محصولات می پردازد. به گفته مسوول این کارگاه از طریق این ابتکار نخاله های رها شده جمع آوری و با شکلی زیباتر در پارک ها نصب شده و سبب شادی کودکان و از طرفی سبب اشتغال زایی شده است، به طور مثال بیش از ۲۰ نفر از سنین بیست تا بالای پنجاه سال در این کارگاه مشغول به کارند که توانسته اند بر درآمد خود بیفزایند.

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید