CRI Online

مردن یک نهنگ باله

GMT+08:00 || 2019-08-19 09:27:48        cri

آب یک یک نهنگ باله به طول 13 متر را پس از مردنش در دریا به ساحل در پنمارش در شمال غربی فرانسه آورده است. نهنگ باله دومین پستاندار بزرگ زندۀ جهان پس از نهنگ آبی است که به دلیل شکار تجاری بی رویه، از بین رفتن زیستگاهش، سموم و تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید