CRI Online

تاکید رییس جمهور چین بر ادامه پایبندی بر نوآوری و کار عملی

GMT+08:00 || 2019-08-22 20:39:47        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهور چین اخیراً در روند بازدید از استان گان سو در شمال غربی چین تاکید کرد، باید بر اندیشۀ سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و روحیۀ نوزدهمین کنگرۀ ملی پایبند بود، بر اساس نظریۀ توسعۀ نوین، با اطمینان کامل، به توسعه و نوآوری پرداخت و با کارهای عملی و همبستگی، در تمام جوانب کارهای پیشبرد رشد و اصلاحات، تحول در ساختار اقتصادی، بهسازی سطح زندگی مردم، پیشگیری از مخاطرات احتمالی و تامین صلح و ثبات را به پیش سوق داد. از سوی دیگر، با تعمیق روند فقرزدایی، توسعۀ با کیفیت بالا را تسریع کرده و با تقویت حفاظت از محیط زیست و بهسازی زندگی مردم، گان سویی با دورنمای زیبا و روشن را ساخت و برگ نوینی در تحقق رفاه مردم باز کرد.

شی جین پینگ از 19تا 22 اوت از مناطق جیو چوان، جیا یو گوان، شهرهای جانگ یه، وو وی، لان جون و غیره در استان گان سو بازدید کرد. وی در جریان این بازدید بر تسریع روند فقرزدایی و تمرکز بر مناطق بسیار فقر تأکید کرد.

او گفت باید کارهای حفاظت از محیط زیست را تقویت بخشید و روابط بین توسعه و حفاظت از محیط زیست را سامان داد. باید سطح حفظ زندگی مردم را تضمین و بهسازی کرد و ضمن اولویت دادن به پروژه های خدمات عمومی، مشکلات تحصیلی، درمان و حمل و نقل مردم را حل کرد تا همبستگی ملتها محکمتر شود و صلح و هماهنگی جامعه تحقق یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید