CRI Online

بیابان سرسبز؟! چطور ممکن است؟

GMT+08:00 || 2019-09-09 14:33:44        cri

 

 

وقتی حرف از بیابان و کویر می شود همه ما یاد زمین های بی آب و علف و شن های روان می افتیم اما مردم کوبوچی توانسته اند با استفاده از روش های جدید علمی و کار و تلاش فراوان این تصور را تغییر دهند با همراه باشید تا ببینیم «بیابان سرسبز » به چه جایی گفته می‌شود؟
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید