CRI Online

تلاش چین برای تامین خدمات به توسعه قطارهای باری چین و اروپا

GMT+08:00 || 2019-09-12 16:12:54        cri

تقویت همکاری موسسات چینی برای تامین خدمات به توسعه با کیفیت بالای قطارهای باری چین و اروپا

شرکت راه آهن ملی چین 20 شهریور با موسسات قطارهای باری چین و اروپا در سراسر کشور "پیمان پیشبرد توسعه با کیفیت بالای قطارهای باری چین و اروپا" را امضا کرد تا به این ترتیب تامین کامل را در اختیار توسعه این قطارها بگذارد.

هدف از امضای این پیمان تقویت مکانیسم حرکت بازاریابی، تکمیل و بهسازی سازمان های حمل و نقل، کاهش هزینه لاجستیک، تسریع روند اطلاع رسانی بین راه آهن، گمرک و موسسات حرکت قطارهای باری کشورها بوده تا قطارهای باری چین و اروپا "دیجیتالی" ساخته شود.

تعداد و کیفیت حرکت قطارهای باری چین و اروپا بیش از پیش ارتقا یافته است. بهره‎برداری از این قطارها، باعث بهبود تقسیم وظایف میان لاجستیک دریایی، زمینی و هوایی شده و با یک و سوم زمان حمل و نقل دریایی و یک و پنجم قیمت حمل و نقل هوایی، برتری خود در ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی را از آن خود کرده است.@

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید