CRI Online

پایان هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل

GMT+08:00 || 2019-09-17 16:36:05        cri

بعد از ظهر روز دوشنبه 25 شهریور/ سنبله، 16 سپتامبر، هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک پایان یافت. تیجانی محمد بنده از نیجریه سوگند خورد و رییس هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل شد و چکش رییس مجمع عمومی سازمان ملل را از دست ماریا فرناندا اسپینوزا تحویل گرفت.

گوترش دبیر کل سازمان ملل در نشست پایانی کارهای اسپینوزا در مدت ماموریتش به عنوان رییس مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد.

اسپینوزا در نشست خبری همین روز گفت که هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل 341 قطعنامه دربارۀ 178 موضوع تصویب کرد.

وی تاکید کرد: سازمان ملل صحنه مهمی برای گفتگوی سیاسی، حل اختلافات و سامان دادن و حل مسالمت آمیز درگیریها است.

نشست هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل 26 شهریور برگزار می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید