CRI Online

بازتاب سفر رییس جمهوری خلق چین به هند در رسانه های هند

GMT+08:00 || 2019-10-12 11:14:20        cri


 

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین برای شرکت در دومین دیدار غیررسمی رهبران چین و هند وارد چنای هند شد. بسیاری رسانه های هند از جمله تلویزیون های این کشور ورود رییس جمهوری خلق چین به هند را به طور همه جانبه و زنده پخش کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید