CRI Online

تلاش چین برای پیشبرد تحول در ساختار تولید و مصرفی انرژی

GMT+08:00 || 2019-10-12 10:03:33        cri

نشست کمیته ملی انرژی چین روز جمعه 19 مهر/ میزان، 11 اکتبر به سرپرستی لی که چیانگ عضو دائمی اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست، نخست وزیر شورای دولتی چین و رییس این کمیته برگزار شد. در این نشست راهبرد جدید امنیت انرژی بیش از پیش عملی شده و ضمن رسیدگی به پیشنهاد اجرای توسعه با کیفیت بالای انرژی، کارهای تامین گرما در فصل زمستان و بهار امسال برنامه ریزی خواهد شد.

نخست وزیر چین گفت: در سال های اخیر، توسعه انرژی چین به دستاوردهای جدیدی رسیده که نقش حامی اصلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است. چین هم یک کشور در حال رشد است و پیشبرد سازندگی مدرنیزاسیون و تامین عرضه انرژی برای آن وظیفه ای درازمدت و راهبردی به شمار می رود. در مقابل چالشهای جدید ناشی از تحولات عمیق در نظم عرضه و تقاضای انرژی بین المللی و اوضاع انرژی جدید، باید تحت هدایت اندیشه شی جین پینگ درباره سویسالیسم با ویژگی چین در عصر جدید، بر اساس برنامه ریزی کمیته مرکزی حزب و شورای دولتی چین، روند مصرفی، عرضه، فناوری و اصلاحات نظام انرژی و همکاری بین المللی در این زمینه را به پیش سوق داده و با تحقق توسعه با کیفیت بالای انرژی تامین قدرتمندی برای ادامه توسعه سالم اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد.

نخست وزیر چین افزود، کشور چین مصرف کننده بزرگ انرژی است و در ابعاد صرفه جویی انرژی هم دارای نیروی بالقوه گسترده ای است. باید با تمام نیرو بازسازی برای صرفه جویی انرژی در ابعاد صنایع سنگین و شیمیایی، حمل و نقل و ساخت و ساز را تسریع کرده و با گسترش روشهای زندگی و فرهنگ مصرفی سبز، تأسیسات و تجهیزات صرفه جویی انرژی را هم گسترش داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید