CRI Online

چین: امیدواریم اروپا فضای برابر و شفافی برای امور بازرگانی ایجاد کند

GMT+08:00 || 2019-10-14 19:25:39        cri

گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه 22 مهر/ میزان، 14 اکتبر گفت که چین امیدوار است اروپا با دقت به پیشنهاد و تقاضای مؤسسات چینی گوش دهد و ضمن ادامۀ گشایش بازار سرمایه گذاری، فضای امور بازرگانی برابر، شفاف، با ثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری و انجام امور تجاری برای شرکتهای همۀ کشورها از جمله شرکتهای چینی ایجاد کند.

طبق گزارشها، اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا 19 مهر گزارشی را در بروکسل منتشر کرد که در آن به طور همه جانبه امور عمدۀ شرکتهای چینی در اروپا جمع‌آوری و رشته پیشنهادهای سیاستی برای نهادها و دولتهای اعضای اتحادیه اروپا مطرح شده تا فضای امور بازرگانی نهادهای دارای سرمایه گذاری چینی در اتحادیه اروپا هر چه بیشتر بهبود یابد.

سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در این باره در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه اعلام کرد: اکنون به طور کلی تجارت شرکتهای چینی در اروپا خوب است و مؤسسات چینی بیشتری به صورت روز افزون مراکز تحقیق و کارخانه های تولیدی خود را در اروپا تاسیس می کنند. سرمایه گذاری مؤسسات چینی در محل و همکاری آنان با محل، به افزایش نرخ اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کرده و همچنین تجدید زنجیره صنعتی اروپا را به طور همه جانبه به پیش سوق داده است.

در عین حال، در گزارش یاد شده آمده است که سختگیرتر شدن بررسی اتحادیه اروپا بر سرمایه های خارجی، افزایش محدودیتها علیه حوزه های فناوری و انرژی و همچنین مؤسسات دولتی از سوی اتحادیه اروپا و عدم تبادلات روان مؤسسات با دولتهای محلی، باعث چالش و محدودیت پیش روی پیشرفت مؤسسات چینی در اروپا و این وضعیت باعث نگرانی موسسات چینی شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید